Welcome to nadz project
cart (0)

cart (0)

TOTAL

THB 0.00

SWITCH-G: TOKYO MIRAGE SESSIONS #FE ENCORE (R2)(EN)

product id : 045496425746
barcode : 045496425746
THB 1,390.00


Qty

more detail

screen shots
Overview
Release Date : January 17, 2021 10:00:00
Supported languages : ภาษาอังกฤษ
Zone : R2 (EU)
Shipping Term : 3
Description

ความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นระหว่างมิติได้บุกเข้ามาในโตเกียวในยุคปัจจุบันส่งผลให้เกิดการโจมตีทางดนตรีรูปแบบที่แปลกประหลาดและอันตราย ต่อสู้ผ่านดันเจี้ยนเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ของคุณและกำจัดศัตรูของคุณอย่างสร้างสรรค์ ... ก่อนที่ความหวังทั้งหมดจะจางหายไป

System Requirements
MINIMUM SPECS:
คะแนนของสินค้า

You may also like