News

 • Red Dead Redemption 2
  Red Dead Redemption 2
  Red Dead Redemption 2
  19 October 2018 17:30 PM
 • Hitman 2
  Hitman 2
  Hitman 2
  19 October 2018 17:00 PM
 • Soulcalibur VI
  Soulcalibur VI
  Soulcalibur VI
  18 October 2018 17:30 PM
 • Sean Bean จะถูกฆ่าอีกครั้งแล้ววว รอบนี้เค้ามาจะในฐานะ เป้าหมายแรกที่หลบไปได้ของคุณใน Hitman 2
  Sean Bean จะถูกฆ่าอีกครั้งแล้ววว รอบนี้เค้ามาจะในฐานะ เป้าหมายแรกที่หลบไปได้ของคุณใน Hitman 2
  Sean Bean จะถูกฆ่าอีกครั้งแล้ววว รอบนี้เค้ามาจะในฐานะ เป้าหมายแรกที่หลบไปได้ของคุณใน Hitman 2
  18 October 2018 17:00 PM