News

 • คอนเฟิร์ม Naughty Dog ยัน Uncharted 4 พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมวางจำหน่าย 10 พฤษภาคมนี้
  คอนเฟิร์ม Naughty Dog ยัน Uncharted 4 พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมวางจำหน่าย 10 พฤษภาคมนี้
  คอนเฟิร์ม Naughty Dog ยัน Uncharted 4 พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมวางจำหน่าย 10 พฤษภาคมนี้
  19 March 2016 10:39 AM
 • Uncharted 4 งามไส้ เลื่อนวันจำหน่ายออกไปอีก2สัปดาห์ เป็น 10 พฤษภาคมแทน
  Uncharted 4 งามไส้ เลื่อนวันจำหน่ายออกไปอีก2สัปดาห์ เป็น 10 พฤษภาคมแทน
  Uncharted 4 งามไส้ เลื่อนวันจำหน่ายออกไปอีก2สัปดาห์ เป็น 10 พฤษภาคมแทน
  2 March 2016 11:30 AM
 • [Nadz Review] Farcry Primal
  [Nadz Review] Farcry Primal
  ภาคเสริมใหม่ของFarcryกับฉากย้อนยุคหิน
  29 February 2016 16:05 PM
 • ทีมหมาซนเผยเทรลเลอร์เนื้อเรื่อง Uncharted 4: A Thief’s End
  ทีมหมาซนเผยเทรลเลอร์เนื้อเรื่อง Uncharted 4: A Thief’s End
  ทีมหมาซนเผยเทรลเลอร์เนื้อเรื่อง Uncharted 4: A Thief’s End
  25 February 2016 12:30 PM