Final Fantasy VII Remake ของจริง มาแล้ว PS4

by Nadz admin
on 26 June 2015 16:10 PM

Final Fantasy VII Remake ของจริง มาแล้ว PS4

Screen Shots

Final Fantasy VII Remake ของจริง มาแล้ว PS4 ได้เล่นก่อน เครื่องแรก ส่วนจะลงเครื่องอะไรอีกนั้น ต้องติดตามชมกันต่อไป....จะได้เล่นปีไหนไม่รู้ แต่มันมาแล้ววววววว...... ตายตาหลับ

https://www.youtube.com/watch?v=Kznek1uNVsg&feature=share